Nabór wniosków do Nagrody Artystycznej i Mecenasa Kultury 2018

Szczecin

18:38

Do końca lutego można zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin oraz do Tytułu Mecenasa Kultury Szczecina. Laureaci poprzednich edycji to m.in.: Anna Augustynowicz, Łona i Webber czy zespół Hey.

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem w dwóch kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w 2018 roku oraz za całokształt działalności artystycznej kandydata. Nagroda ma formę pieniężną, a jej wysokość w każdej kategorii wynosi 40 000 zł.

Tytuł Mecenasa Kultury może być przyznany osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej się w 2018 roku działalnością na rzecz wspierania szczecińskiej kultury w tym: twórców, artystów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Do tytułu nie mogą kandydować podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Minimalny wkład finansowy kandydata w ww. działalność musi wynosić 10 000 zł. Tytuł ma charakter honorowy a laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę.

W danym roku można przyznać jeden tytuł Mecenasa Kultury i jedną Nagrodę Artystyczną w każdej kategorii. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość niewyłonienia laureatów ww. wyróżnień. Uprawnione do składania wniosków  są osoby fizyczne, prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Formularze zgłoszeń dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów (sala nr 62 w Urzędzie Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1) i na stronie www.szczecin.pl. Zgłoszenia mogą być składane w Biurze Obsługi Interesantów bądź przesyłane pocztą na adres Wydziału Kultury Urzędu i Miasta.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin