Braki w miejskiej kasie – miasto szuka oszczędności

Szczecin

130 mln zł to kwota, jakiej brakuje w miejskiej kasie. Jest to spowodowane przede wszystkim zmianami podatkowymi wprowadzanymi przez rząd, a także inflacją i rosnącymi cenami.

Tak wynika ze wstępnych założeń budżetowych, które teraz są poddawane dyskusjom. Antidotum na załatanie dziury budżetowej mają być przede wszystkim oszczędności wydatków w mieście.

Wydział Zarządzania Finansami Miasta zalecił wydziałom magistratu redukcję wydatków, co przełoży się na pierwsze oszczędności o wartości blisko 50 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl