Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego – nabór kandydatów

Pomorze Zachodnie

08:58
Młodzieżowy Sejmik

Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego dba o interesy młodych mieszkańców Pomorza Zachodniego. Rusza nabór kandydatów na dwuletnią kadencję. Zgłoszenia przyjmowane będą od 8 do 19 listopada 2021 r.  

Nowy organ będzie m.in. wspierał i upowszechniał ideę samorządności wśród młodzieży, reprezentował interesy młodzieży przed organami samorządu województwa oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promował kulturę, kształtował i utrwalał postawy demokratyczne, a także inspirował młodzież do troski o środowisko naturalne, działalności charytatywnej i wolontariatu oraz współpracował z samorządami uczniowskimi szkół mających swoją siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Doceniam zaangażowanie młodych osób, które świadczy o tym, że chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Chcemy słuchać ich oczekiwań i współpracować z nimi. Mam nadzieję, że razem będziemy budować jeszcze bardziej otwartą, tolerancyjną i pełną szacunku do wolności społeczność – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Radni Młodzieżowego Sejmiku wybierani będą przez Zarząd Województwa spośród młodzieży zamieszkałej na terenie województwa zachodniopomorskiego, na podstawie pisemnej rekomendacji Komisji Wyborczej.

Skład komisji

W komisji zasiadają przedstawiciele Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego: Bartosz Werkowski, Paweł StasieniukAgata Lewicka; przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego: Łukasz Urbański – dyrektor Wydziału Prezydialnego Urzędu Marszałkowskiego; przedstawiciel Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: radny Marcin Przepióra oraz przedstawiciel Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego: Arkadiusz Mazepa – kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Wymagania wobec kandydatów

Kandydaci do sejmiku muszą znaleźć się w przedziale wiekowym między 15 a 25 lat oraz przedstawić poparcie minimum jednej zachodniopomorskiej organizacji (takiej jak młodzieżowa rada gminy, stowarzyszenie, fundacja czy młodzieżowa organizacja akademicka) lub co najmniej 10 osób w wieku do 25 roku życia, zamieszkujących na terenie Pomorza Zachodniego.

Kandydatury do Młodzieżowego Sejmiku można zgłaszać do Komisji Wyborczej od 8 do 19 listopada 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy (dostępny TUTAJ ) należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: wspolpraca@sdsm.szczecin.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego: Pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin.

Trzydziestu radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wybieranych będzie na dwuletnią kadencję.

Nowy organ zastąpi, powołaną przez Marszałka Województwa i działającą od 2005 r. na Pomorzu Zachodnim, Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

To ona do tej pory zajmowała się rozwijaniem postaw zaangażowania w sprawy regionu, promowaniem idei aktywności i samorządności oraz przyczyniała się do budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród młodych.

Zmiany te wynikają z nowelizacji przepisów dotyczących młodzieżowych rad i sejmików.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl