Młodzieżowy Budżet Obywatelski 2021 – terminy

Szczecin

17:04

Nowa jakość, świeże spojrzenie, niebanalna zmiana- czy tego potrzebuje Twoja szkoła lub jej najbliższe otoczenie? Zainspiruj innych do działania i zgłoś projekt do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, zaangażuj przyjaciół i znajomych, żeby potem cieszyć się z wygranej.

Koncepcja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego została w całości wypracowana przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin. Celem projektu jest aktywizacja młodzieży, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie swoich szkół i kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, takich jak praca w zespole czy planowanie.

W tegorocznej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, każda z 35 szkół biorących udział w projekcie, będzie miała do zagospodarowania kwotę 8 500 zł.

Zgodnie z tegorocznym harmonogramem, nabór wniosków rozpocznie się 10 lutego br.  a zakończy 21 lutego. Projekty powinny składać grupy składające się z co najmniej 3 osób. Po weryfikacji złożonych wniosków, odbędzie się głosowanie na poszczególne projekty, w dniach od 22 do 26 marca br. Ogłoszenie wyników w szkołach powinno nastąpić do 31 marca 2021 r., a realizacja zwycięskich projektów do 25 czerwca br.

Za stronę techniczną przedsięwzięcia – nabór wniosków, organizację głosowania etc. odpowiadać będą poszczególne szkoły.

Zgłaszane pomysły były zgodne ze statutem danej placówki. Wszystkie propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli  szkoły, która ostatecznie zdecyduje o tym, które projekty trafią pod głosowanie.

Wszystkie działania związane z realizacją MBO będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń epidemicznych, wynikających z obowiązującego prawa oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie danej placówki.

Szczegółowe zasady dotyczące Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2021 określa Zarządzenie nr 44/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 27 stycznia 2021 r.

/Źródło: UM Szczecin/