Miękowo-Rzęśnica – będzie drogą ekspresową

Szczecin

11:52

Droga krajowa nr 3 zyska parametry drogi ekspresowej na odcinku Miękowo–Rzęśnica. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wydał zezwolenie na realizację tej inwestycji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obwodnicy Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)”

Po zakończeniu przebudowy mieszkańcy i turyści zyskają także na tym odcinku komfortowy, bezpieczny przejazd nad morze – podkreśla wojewoda Tomasz HincCała trasa ma znaczenie nie tylko turystyczne, ale jest też główną transportową osią tranzytową północ-południe.

Zasadniczy zakres prac projektowych i robót budowlanych obejmuje:
– rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 3 od km 80+278.30 do km 82+850 wraz z budową węzła „Kliniska”,
– rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 3 od km 85+100.00 do km 86+500 wraz z budową węzła „Rzęśnica”,

Ponadto na odcinku od km 65+567 do km 86+500 przewidziano wykonanie:
– wygrodzenia drogi S3,
– budowę przejścia dla zwierząt w km ok. 75+729,07,
– budowę dróg dojazdowych.

Źródło:Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie