Miejska infrastruktura na przystanku SKM Zdunowo gotowa

Szczecin

09:27
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Zakończono prace n amiejskiej części przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Zdunowo. Na inwestycję składają się takie elementy jak parking, chodniki czy stojaki na rowery.

W ramach inwestycji wybudowano jezdnię z placem do zawracania i parking z miejscami dla 35 samochodów oraz 2 miejscami dla niepełnosprawnych. Wybudowane zostały chodniki, dojścia do peronów kolejowych, a także infrastruktura dla rowerów. Prace obejmowały również przebudowę sieci i instalacji teletechnicznych. Wykonane zostały nasadzenia zieleni.

SKM Zdunowo
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Zdunowo
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Zdunowo
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Zdunowo
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Zdunowo
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Zdunowo
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Zdunowo
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Zdunowo
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Koszt prac wyniósł ponad 2,7 mln zł brutto.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

/Źródło: SIM Szczecin/