Matury – czas start!

09:37

Tuż po majówce uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych rozpoczną swoje zmagania z egzaminem dojrzałości. W tym roku do matury przystąpi 3813 szczecińskich uczniów. 

Egzamin dla wszystkich rozpocznie się jednakowo: 4 maja o o godzinie 9.00 do sprawdzianu z języka polskiego na poziomie podstawowym, przystąpią wszyscy tegoroczni maturzyści (2970 osób uczęszczających do szkół publicznych oraz 843 uczęszczających do szkół niepublicznych).
Dzień później, w czwartek 5 maja, absolwentów czekać będzie egzamin z matematyki.
Dodatkowo, wszyscy abiturienci zobowiązani są również do przystąpienia do matury z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego.

Ponadto każdy uczeń, musi także przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że w tym roku absolwenci szkół ponadpodstawowych podejdą łącznie do minimum czterech egzaminów w formie pisemnej.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Mogą do niej przystąpić ci absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy:

  1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązani są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego

lub

  1. zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Szczegółowy harmonogram poszczególnych egzaminów dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

/Źródło: UM Szczecin/