LiveChat z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem o Funduszach Europejskich dla regionu.

Szczecin

W ramach programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego” otwiera się perspektywa finansowa na uzyskanie kwoty ponad 7 miliardów złotych do zainwestowania. Ma to zapewnić lepsze miejsce do życia i wypoczynku dla każdego!

Rozmowa z marszałkiem pozwoli uzyskać odpowiedzi na kilka pytań, między innymi jakie działania i przedsięwzięcia będą najważniejsze, czy negocjacje już zakończyły się, kiedy pierwsze dotacje?

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do rozmowy o środkach unijnych dla regionu. Rozmowa odbędzie się w środę, 23 lutego 2022 r.  o godz. 17 w formie specjalnego chatu na oficjalnym profilu marszałka Olgierda Geblewicza transmisja także – TUTAJ.

Władze Województwa Zachodniopomorskiego poinformowały o pomyśle nowej perspektywy finansowej. W tej chwili prezentowany projekt programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego” (dawny Regionalny Program Operacyjny) jest dyskutowany ze wszystkimi stronami – samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, parterami gospodarczymi, uczelniami wyższymi, instytucjami publicznymi oraz mieszkańcami regionu. W ciągu ostatnich dni odbyła się również konferencja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz wysłuchanie publiczne. Kolejną szansą do przedstawienia opinii, komentarza czy uwagi do dokumentu będzie LiveChat w mediach społecznościowych z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem.

–  Każda nowa perspektywa to zarówno wielka szansa, jak i wielkie wyzwanie. Wyzwanie sprowadzające się do tego, że musimy zdefiniować, jak mądrze zainwestować każde euro, które przypłynie do nas z Funduszy Europejskich.  Chcemy, żeby Pomorze Zachodnie było lepszym miejscem do życia, wypoczynku i inwestowania. Tworzymy ambitną społeczność, która chce mierzyć wyżej i sięgać dalej, dlatego zapraszam do dyskusji – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Do przedstawionego dokumentu można także składać uwagi drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej: fepz@wzp.pl. Niedługo również odbędzie się także specjalne spotkanie dla Radnych Województwa Zachodniopomorskiego oraz odwrócone wysłuchanie publiczne.

Po konsultacjach ostateczna wersja dokumentu  zostanie wysłany do Komisji Europejskiej. Nastąpić to ma 15 marca 2022 r.

Więcej informacji, w tym projekt programu, jest na stronie internetowej, w zakładce konsultacje społeczne: http://fepz.wzp.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl