Laureaci z PUM w programach OPUS i PRELUDIUM

Szczecin

Najwyższa jak dotąd liczba wyróżnionych projektów w programach OPUS i PRELUDIUM. Większa liczba grantów była możliwe dzięki zwiększeniu finansowania Narodowego Centrum Nauki przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Poziom wniosków był bardzo wysoki, a wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Badaczki i badacze z całej Polski zgłosili aż 4531 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej koordynatorzy Narodowego Centrum Nauki i eksperci zakwalifikowali do finansowania 912 projektów. W konkursie OPUS 21 sfinansowane zostaną projekty na łączną kwotę prawie 559 mln zł, a w PRELUDIUM 20 to 77 mln zł.

Wśród grantów PRELUDIUM znalazły się trzy projekty naukowców z PUM:

  • lekarza Tomasza Klepinowskiego pt. „Poznanie genetycznych i epigenetycznych podstaw skurczu naczyń mózgowych u chorych po tętniakowym krwotoku podpajęczynówkowym / Genetic and epigenetic fundamentals of cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage”, doktorant  prof. dr hab. n med. Leszka Sagana z Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej.
  • lekarz Katarzyny Anny Malickiej pt.„Czy wieloletnie stosowanie diety ubogofenyloalaninowej wpływa na funkcję nerek u pacjentów z fenyloketonurią? / Does a life-long low-phenylalanine diet have an impact  on renal function in patients with phenylketonuria?”, doktorantka prof. dr hab. n med. Giżewskiej z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego.
  • mgr Joanny Alicji Kochman pt. „Skład chemiczny, właściwości antyoksydacyjne i związane z nimi molekularne mechanizmy działania ekstraktów z zielonej herbaty matcha – badania in vitro / Chemical composition, antioxidant properties and related molecular mechanisms of action of matcha green tea extracts – in vitro studies”, doktorantkadr hab. n. rol.  Katarzyna Janda – Milczarek, prof. PUM  z Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki.

W grantach OPUS przedstawiciele z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zostali partnerami w dwóch projektach:

  • Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią – Polsko-Niemieckie badanie kliniczne i genetyczne”. Liderem projektu jest dr hab. n med. Agnieszka Zachurzok ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest jednym z konsorcjantów. Zadaniami badawczymi w PUM kieruje prof. dr hab. n med. Elżbieta Petriczko z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego.
  • Rola epigenetycznej regulacji genu FKBP5 w moderacji związku pomiędzy stresem psychospołecznym a doświadczeniami podobnymi do psychotycznych – badanie z wykorzystaniem metodologii próbkowania doświadczeń”. Liderem projektu jest dr hab. Błażej Andrzej Misiak z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest jednym z konsorcjantów. Zadania badawcze w PUM koordynuje prof. dr hab. n med. Jerzy Samochowiec z Kliniki Psychiatrii.

W granatach PRELUDIUM mogą brać udział badacze, którzy nie mają stopnia doktora, nie muszą też być doktorantami, a temat projektu może, lecz nie musi, być powiązany z tematem planowanej w przyszłości rozprawy doktorskiej. W projektach OPUS kierownictwo może przyjąć osoba z dorobkiem co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, ale finansowanie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany.

Zobacz także: Znamy wyniki konkursów Opus i Preludium. Na listach siedmioro badaczy ZUT

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl