Kto chce zostać członkiem kapituły Ambasadora Szczecina?

Szczecin

08:41
członkiem kapituły Ambasadora Szczecina
Źródło: UM Szczecin

Trwa nabór na członków Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina. Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku, 22 kwietnia. 

Wszyscy mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby mieć wpływ na decyzję kto zostanie „Ambasadorem Szczecina” 2024, mogą wziąć udział w obradach Kapituły. Wystarczy do 22 kwietnia br., wysłać swoje zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego, na adres: ambasadorszczecina@um.szczecin.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostanie trzech mieszkańców Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły.

Jednocześnie przypominamy, że do końca maja trwa przyjmowanie kandydatur w ramach tegorocznej edycji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”. Chodzi o osobę lub grupę osób, których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce, itp., których działalność i wizerunek promują Szczecin – powiedział Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.

Kandydatury można zgłaszać za pomocą wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w dziale informacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: boi@um.szczecin.pl.

/Źródło: UM Szczecin/