9 mln na centrum przesiadkowe i ekologiczne autobusy

Koszalin

13:47

Ponad 9 mln zł dla Koszalina. Eurofundusze zostaną przeznaczone na centrum przesiadkowe oraz ekologiczne autobusy.

Środki otrzyma Miejski Zakład Komunikacyjny w Koszalinie od władz samorządu województwa. Środki pochodzące z RPO WZ 2014-2020 przeznaczone zostaną na budowę nowoczesnego centrum przesiadkowego przy ul. Wąwozowej oraz zakup kolejnych nowych autobusów. Umowy przyznające unijne dofinansowanie podpisane zostaną w czwartek, 29 sierpnia 2019 roku w Koszalinie. Podpisy na dokumentach złożą wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i prezes MZK Andrzej Bacławski.

Obie inwestycje to przede wszystkim wygoda, komfort i ułatwienia transportowo-komunikacyjne dla mieszkańców Koszalina. Koszt zmian oszacowano na 16 mln zł. Urząd Marszałkowski z puli eurofunduszy przeznaczy na nie ponad 9 mln zł.

Ulica Wąwozowa z nowoczesnym węzłem przesiadkowym

Projekt zakłada powstanie centrum przesiadkowego, infrastruktury systemu Bike&Ride z 36 stanowiskami postojowymi dla rowerów oraz obiektu „parkuj i jedź” ułatwiającego dojazd do centrum miasta. Inwestycja uwzględnia również budowę nowych dróg dla cyklistów przy ul. Wąwozowej oraz modernizację istniejących tras przy ul. Władysława IV. Ponadto w tym miejscu Koszalina przewidziano przebudowę obecnego skrzyżowania, co usprawnić ma ruch przy nowym węźle komunikacyjnym, w tym przy zlokalizowanej tam stacji paliw.

Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 6,7 mln zł. Urząd Marszałkowski – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – dołoży do utworzenia nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej  prawie 4 mln. Prace przy inwestycji trwają i mają się zakończyć do grudnia 2019 roku.

Nowe autobusy hybrydowe

Tabor komunikacyjny w Koszalinie wzbogaci się o kolejnych 5 pojazdów. Nowe autobusy, które pojawić się mają jeszcze w tym roku, wyposażone zostaną w napęd hybrydowy zarówno spalinowy spełniający normy Euro VI, jak i elektryczny. Posiadać będą klimatyzację, niską podłogę oraz wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Koszt transportowej inwestycji wyniesie 9,4 mln zł. Urząd Marszałkowski, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, przeznaczy na zakup prawie 5,5 mln zł. Warto dodać, że z pomocą eurofunduszy już w 2017 roku MZK w Koszalinie nabył 7 nowoczesnych pojazdów. Ich wartość to blisko 7 mln zł, a dofinansowanie wyniosło wówczas ponad 4 mln zł.

Zadania wpisują się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Źródło: wzp.pl