Konsultacje z mieszkańcami w sprawie Placu Orła Białego w Szczecinie

Szczecin

16:02

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy zwycięską koncepcję zagospodarowania Placu Orła Białego, która stanowić będzie punkt wyjścia do dalszej dyskusji nad kształtem tej przestrzeni.

Według sądu konkursowego wybrana koncepcja w sposób najlepszy, spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu, rozwiązała przyjęte zadanie projektowe. Wśród jej atutów można wymienić przemyślany podział przestrzeni na trzy obszary funkcjonalne: historyczny plac w formie rynku miejskiego, przestrzeń wystawowo – ekspozycyjną oraz przestrzeń parkową. Wszystkie one mają być całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego. Jednocześnie koncepcja zawiera rozwiązania komunikacyjne, uwzględniające kwestię koniecznego dojazdu do budynków.

Zaletą zwycięskiej koncepcji jest również to, że zaproponowane zagospodarowanie placu pozostawia dużą swobodę co do przeznaczenia pozostałej przestrzeni, w tym także dopuszczenia tam parkowania samochodów. Zaprezentowane na wizualizacjach rozwiązania dotyczące tej kwestii nie są jednak obligatoryjne i należy je traktować elastycznie, uwzględniając potrzeby różnych grup mieszkańców.

Dlatego na etapie przygotowań do opracowania ostatecznego projektu, Urząd Miasta Szczecin chce zorganizować spotkanie w szerokim gronie zainteresowanych organizacji i mieszkańców Szczecina, na którym zostaną przedstawione i omówione propozycje możliwych rozwiązań i sposobu ich wprowadzenia. Miejsce i termin takiego spotkania zostaną podane w najbliższych dniach.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin