Konkurs na dyrektora Willi Lentza bez rozstrzygnięcia

Willa Lentza nadal bez dyrektora. Głównym powodem niewybrania kandydata był brak spójności koncepcji organizacyjno-programowych przedstawionych przez kandydatów z wizją organizatora.

To już kolejne podejście do wyłonienia osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Willą Lentza. Pierwsze postępowanie konkursowe, które przeprowadzono pod koniec 2020 roku, nie zostało rozstrzygnięte z powodów braków  w dokumentach złożonych ofert.

Tym razem na przeszkodzie stanął brak spójnej koncepcji organizacyjno-programowej. Propozycje wyrażone przez kandydatów miały wprawdzie charakter niezwykle merytoryczny, to jednak nie stanowiły pełnej odpowiedzi na potrzeby miasta. Wysokie oczekiwania dotyczące działalności Willi Lentza, wiążą się w szczególności z zakresem dostępności instytucji kultury dla mieszkańców Szczecina. Miejskie instytucje kultury przede wszystkim mają być otwarte na potrzeby kulturalne szczecinian, a właśnie tej otwartości i gotowości do zaspokajania różnorodnych potrzeb kulturalnych, w ocenie komisji konkursowej zabrakło w przedłożonych przez kandydatów autorskich koncepcjach.

Czekamy zatem na kolejne kroki podjęte przez miasto mające na celu wyłonienia dyrektora Willi Lentza.

O Instytucji

Zabytkowe wnętrza Willi Lentza zostały poddane pieczołowitej renowacji, która zakończyła sie latem 2020.  Po renowacji postanowiono, że najlepszą formą zagospodarowania tego wyjątkowego obiektu będzie stworzenie w nim samorządowej instytucji kultury. Willa ma być czymś więcej , niż tylko przepięknym zabytkiem. Podstawowym celem działania instytucji będzie prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina. 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl