Kolejna edycja programu „Zrobione w Szczecinie”

Szczecin

09:07

Celem marki „Zrobione w Szczecinie” jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych. Kolejna edycja programu to nowe wyzwania. Do tej pory o przyznanie marki ubiegać się mogli przedsiębiorcy którzy swoją działalność realizowali w Szczecinie. W tym roku do tego niezwykłego grona mogą dołączyć również Ci, którzy działają na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Przyznanie marki to niezwykła szansa, na to aby pokazać się z jak najlepszej strony i stać się bardziej rozpoznawalnym na rynku.

O markę można się ubiegać w dwóch kategoriach. Może to być produkt lub usługa. Marka przyznawana będzie raz w roku, w obu kategoriach. Otrzyma ją łącznie dziesięć produktów i usług. Nabór wniosków rusza 1 marca i potrwa do 30 czerwca. Laureatów poznamy do końca października.

Przedsiębiorca, któremu zostanie przyznana marka, będzie miał możliwość udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz będzie mógł zamieścić logotyp marki w swoich materiałach promocyjno-informacyjnych. Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tytułu jej przyznania żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin