Jacek Jekiel został wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

Szczecin

12:32

Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie Jacek Jekiel został wybrany I wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

Ta prestiżowa instytucja liczy już 108 członków. Biorą oni m.in. udział w konkursach, w których wyłaniani są dyrektorzy teatrów, lobbują na rzecz kultury polskiej, także w sprawach dotyczących sfery finansowej oraz wypracowują dobre rozwiązania na rzecz instytucji artystycznych w kraju (tzw. Katalog Dobrych Praktyk).

Zdaniem Jacka Jekiela Stowarzyszenie jest naturalnym miejscem integrującym teatry z organizatorami. Obecnie ważne jest, żeby móc realizować misję artystyczną przy odpowiednim poziomie finansowania oraz walczyć o coraz większe pieniądze na działalność. – Misją dyrektorów jest bój o kulturę – mówi Jacek Jekiel i dodaje, że ci, którzy myślą inaczej, nie powinni być decydentami w świecie artystycznym.

Źródło: Opera na Zamku w Szczecinie