Interaktywna Platforma Wsparcia Wojsk Obrony Terytorialnej – do składania wniosków o pomoc

Pomorze Zachodnie

13:36

Wtórna fala pandemii COVID -19 skutkuje zwiększoną liczbą wniosków o wsparcie działań przeciwkryzysowych samorządów, systemu ochrony zdrowia, służb sanitarnych, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Aby usprawnić proces zamawiania wsparcia w marcu br. powstała „Platforma Wsparcia WOT”, dzięki której proces wnioskowania o pomoc wojska został uproszczony i odbiurokratyzowany.

Wojsko zachęca, aby jak największa liczba zgłoszeń była składana za pośrednictwem platformy: https://pomocwot.ron.mil.pl

„Platforma Wsparcia WOT” to aplikacja webowa z której mogą korzystać tylko zarejestrowane podmioty. Aby dokonać rejestracji należy wysłać e-mail z wnioskiem o rejestrację na adres: pomocwot@mon.gov.pl. W odpowiedzi wnioskodawca otrzyma wiadomość z prośbą o przesłanie szczegółowych danych niezbędnych do rejestracji.

Po przejściu rejestracji użytkownik otrzymuje pełen dostęp do usługi

Całkowity nadzór nad składanymi wnioskami mają wojewodowie. Oni lub wskazane przez nich osoby zobowiązani są do oceny każdego wniosku oraz ostatecznie jego zatwierdzenia bądź odrzucenia. Zatwierdzony wniosek trafia bezpośrednio do brygady właściwej dla rejonu realizacji wniosku.

Obsługa aplikacji ogranicza się do wypełnienia interaktywnego formularza, w którym wnioskodawca wskazuje miejsce i zakres pomocy oraz nadaje jej priorytet. Formularz ten jest widoczny dla koordynatora WOT ds. współpracy z brygady, który pod wskazany adres kieruje żołnierzy WOT z pomocą. Co ważne – zlecający zadanie na bieżąco może śledzić postęp jego realizacji. Istotnym jest również fakt, że po zakończeniu zadania do wnioskodawcy trafią dodatkowe informacje dotyczące dalszych potrzeb lub podsumowanie.

Do tej pory zarejestrowało się 2385 podmiotów, które złożyły 11,5 tys. wniosków o pomoc wojska. Najczęściej z platformy korzystały wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne, ośrodki pomocy społecznej (różnego szczebla), wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego, szpitale, centra krwiodawstwa, organizacje charytatywne, domy dziecka.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl