Innowacyjność kobiet

Szczecin

14:42

W Kwartalniku Urzędu Patentowego RP ukazał się artykuł pt. „Aktywność patentowa kobiet w Polsce” opracowany przez Ewę Lisowską-Bilińską i Michała Gołackiego. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zajmuje w tych statystykach  czołowe lokaty.

W zestawieniu zawierającym listę 10 najbardziej aktywnych podmiotów w latach 2013-2017 według zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz udzielonych patentów i praw ochronnych, których twórcami lub współtwórcami były kobiety, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zajmuje pierwsze miejsce według liczby zgłoszeń(412).

W zestawieniu zawierającym natomiast 10 najbardziej aktywnych twórczyń znalazły się dwie kobiety z ZUT.

Źródło:ZUT