II Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu

Szczecin

07:58

4 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki odbędzie się Forum „Wolontariat – droga dla pasji, pomagania i obywatelskości”. Celem Forum jest wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami, prezentacja zrealizowanych działań oraz wyróżnienie najcenniejszych inicjatyw.

W Forum weźmie udział 22 reprezentacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Młodzież przedstawi działania wolontariackie, jakie zrealizowali w swoich szkołach i lokalnych społecznościach.

Forum jest objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Olgierda Geblewicza, Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy.

Źródło:Stowarzyszenie Polites