Gotycki kościół w Jamnie już po renowacji dzięki eurofunduszom

Pomorze Zachodnie

14:13

Dobiegła końca renowacja XIV-wiecznej gotyckiej świątyni Matki Boskiej Różańcowej w Jamnie. Renowacja kościoła była możliwa dzięki unijnemu wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Gruntowny remont objął konserwację fundamentów, zmianę elewacji, renowację ścian i wieży, impregnację stropów, wymianę dachu, naprawę posadzek oraz okien, wykonanie nowych ławek oraz usunięcie barier dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł. Ponad 2,5 mln zł stanowiła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pochodzący z XIV wieku kościół w Jamnie to najstarszy obiekt w Koszalinie. Ten położony w najmłodszej dzielnicy miasta budynek wpisano do rejestru zabytków w 1955 roku. Najbardziej charakterystycznymi elementami gotyckiej świątyni są wieża, XVIII-wieczna ambona oraz chrzcielnica. Uwagę przykuwa także strop z polichromią z motywami jamneńskimi.

Inwestycja wpisała się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”.

Na czwartek, 20 grudnia 2018 roku przewidziane jest uroczyste spotkanie na którym będzie można zobaczyć efekty rewitalizacji zabytku. W uroczystości udział weźmie wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Źródło: WZP