Godziny pracy szczecińskich urzędów podczas Majówki

Szczecin

12:00

Urząd Miasta Szczecin będzie nieczynny dla interesantów 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji Trzeciego Maja). Natomiast w czwartek, 2 maja,  magistrat będzie czynny, tak jak w normalny dzień roboczy w godzinach 7.30 – 16.00.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki będzie nieczynny przez całą Majówkę czyli 1, 2 i 3 maja.

Dzień wolny dla pracowników urzędów administracji rządowej został ustanowiony zarządzeniem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka z 9 kwietnia 2019. Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej: centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych) i terenowej (w skład której wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcje i urzędy statystyczne).

Urzędnicy Z Urzędu Wojewódzkiego odpracują wolny czwartek 2 maja w sobotę 11 maja.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin i WZP