Gminny Program Rewitalizacji – weź udział w konsultacjach

Szczecin

09:42
Gminny Program Rewitalizacji
Źródło: UM Szczecin

Do 31 marca trwają konsultacje jednego z najważniejszych szczecińskich dokumentów Szczecina. Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034” jest gotowy, trwają konsultacje z mieszkańcami.

Prace nad „Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034” wkroczyły w decydujący etap: projekt dokumentu jest gotowy, a jego treść zostanie gruntownie przekonsultowana z mieszkańcami.

W projekcie programu znajduje się ponad 100 różnorodnych przedsięwzięć, od małych obywatelskich inicjatyw po wielkie inwestycje z szansą, między innymi, na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Konsultacje dokumentu potrwają do 31 marca 2024 r., do godz. 15.00.

Jak wziąć udział w konsultacjach

– poprzez zapoznanie się z projektem programu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz złożenie uwag na temat projektu programu z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego na adres e-mail: sekretariat-br@um.szczecin.pl.

– poprzez udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami każdego z podobszarów, których szczegółowe terminy oraz miejsca zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem pierwszego spotkania;

– poprzez udział w eksperckich dyżurach telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania, którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi:

– w dniu: 15 marca w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (61) 828 08 11 lub 608 241 979

– w dniu: 21 marca w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (61) 828 08 11 lub 608 241 979.

/Źródło: UM Szczecin/