Eurofundusze dla obszarów wiejskich i rybackich

Pomorze Zachodnie

08:10

Modernizacja restauracji w Dźwirzynie, zakup sprzętu do monitorowania Portu Kołobrzeg, budowa boiska do piłki nożnej w Gorawinie (gm. Rymań) czy organizacja pleneru malarskiego z warsztatami plastycznymi to przykłady działań, które zostaną zrealizowane ze wsparciem środków unijnych. Umowy w ramach PO RYBY 2014-2020 i PROW 2014-2020 podpisze dzisiaj z beneficjentami wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Umowy na łączną kwotę ponad 700 tys. zł unijnego dofinansowania podpisze 8-miu zachodniopomorskich beneficjentów. Zrealizują oni takie działania jak: organizacja pleneru malarskiego w Wolinie, utworzenie publicznej, ogólnodostępnej siłowni plenerowej oraz strefy relaksu w miejscowości Tymień, zakup sprzętu do monitorowania Portu Kołobrzeg wspomagającego walkę z nielegalnymi połowami czy zakup wyposażenia i wykonanie zadaszenia na zewnątrz smażalni w Mielnie.

Projekty realizowane będą na terenie gmin: Wolin, Rymań, Mielno, Podwilcze, Kołobrzeg i Będzino.

Łączne unijne wsparcie dla wszystkich beneficjentów to ponad 700 tys. zł (ponad 500 tys. zł z PO RYBY i ok. 230 tys. zł z PROW).

Źródło:WZP