„Ekopracownia” – pilotażowy program WFOŚiGW w Szczecinie

Szczecin

14:58
Ekopracownia
Fot. WFOŚiGW w Szczecinie

W odpowiedzi na potrzebę podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywności społecznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował pilotażowy projekt „Ekopracownia” w ramach regionalnego projektu wspierania edukacji ekologicznej. Projekt będzie realizowany wspólnie z WFOŞiGW w Szczecinie. Województwo zachodniopomorskie przeznaczyło na ten cel ponad 2,6 mln zł.

Ekopracownie-  szansą dla polskich szkół

Rozwijanie ekopracowni to szansa dla polskich szkół na podniesienie atrakcyjności i unowocześnienie procesu nauczania w zakresie przedmiotów związanych ze środowiskiem. [….] Ważne jest, aby młode pokolenie wyposażyć w kompetencje niezbędne do świadomego i czynnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ochrony przyrody i klimatu, a wiedzę teoretyczną przekazywać w sposób ciekawy, maksymalnie angażujący oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych” – tłumaczy wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Rejestracja trwa od 17 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.  (nabór wstępny – karta zgłoszeniowa z załącznikami, składana przez szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe, które zostaną ocenione przez kapitułę konkursową).
Od 3 kwietnia 2023 r. do 24 kwietnia 2023 r. prowadzony będzie główny nabór wniosków.

Więcej informacji TUTAJ

/Źródło: Kuratorium Oświaty w Szczecinie/