Dorota Serwa wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury UM Szczecin

Szczecin

09:47

Dorota Serwa wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Do konkursu przystąpiło łącznie 8 kandydatów. Komisja konkursowa zarekomendowała kandydaturę pani Doroty Serwy Prezydentowi Miasta Szczecin.

Komisja uzasadniła swój wybór, zwracając uwagę na ciekawą i spójną koncepcję pracy przedstawioną przez Dorotę Serwę, która najlepiej spełniła oczekiwania Komisji ds. naboru. Ogromnym atutem wybranej kandydatki jest ponad dwudziestoletnie doświadczenie w szeroko pojętej dziedzinie kultury, w tym na stanowiskach kierowniczych. Jej bogate zawodowe doświadczenie, w połączeniu z dogłębną znajomością szczecińskiego i ogólnopolskiego środowiska kulturalnego, umożliwia skuteczny dialog pomiędzy Organizatorem a artystyczną stroną Miasta. Ponadto, pozwoli ono na szerokie spojrzenie na problematykę działalności kulturalnej, diagnozowanie i określanie kierunków rozwoju z perspektywy strategicznych celów Miasta oraz efektywne wsparcie podmiotów działających w sferze kultury.

Dorota Serwa,

urodzona w 1972 roku, jest absolwentką średniej szkoły muzycznej w Szczecinie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła studia z zakresu muzykologii. Przez osiem lat pełniła funkcję dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, będąc wcześniej zaangażowaną w kierownicze stanowiska m.in. w Dziale Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w Fotoplastykonie Warszawskim. Była również zastępcą dyrektora Narodowego Centrum Kultury oraz ekspertem ds. funduszy europejskich w Fundacji Edukacji Ekonomicznej.

Nowa dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin to osoba o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu kulturą, produkcji artystycznej, koordynowaniu projektów, tworzeniu wydawnictw płytowych i książkowych oraz publikacji z zakresu muzykologii i dziedzictwa kulturowego. Posiada wszechstronne umiejętności związane z muzyką, sztuką, fotografią i edukacją kulturalną. Za swoją aktywność na rzecz popularyzacji kultury została wielokrotnie nagradzana, w tym medalem stulecia przyznawanym przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS za działalność na rzecz polskiej kultury i muzyki.

/Źródło: UM Szczecin/