Czy szczecińskie muzea i biblioteki wznowią działalność po majówce?

Szczecin

18:01
Trafostacja Sztuki, Muzeum Techniki i Komunikacji oraz Miejska Biblioteka Publiczna teoretycznie po majówce mogą wznowić działalność. Praktycznie jednak, w obliczu braku formalnych wytycznych i rozporządzeń ze strony władz państwowych, uruchomienie tych instytucji 4 maja jest niemożliwe. 

Dyrektorzy TRAFO, MTiK oraz MBP są w trakcie opracowywania nowych procedur i zasad bezpieczeństwa, tak aby te instytucje jak najszybciej były gotowe do otwarcia. Wiadomo, że liczba osób, która będzie mogła przebywać w budynkach będzie ograniczona. W newralgicznych miejscach staną przegrody i parawany bezpieczeństwa oraz  płyny do dezynfekcji rąk. W zależności od potrzeb w wybranych placówkach będzie funkcjonować również zmianowy system pracy.

Wdrożenie szczegółowych rozwiązań dot. funkcjonowania placówek w czasie epidemii, będzie możliwe dopiero po opublikowaniu przez rząd stosownego rozporządzenia, które pozwoliłoby na legalne i bezpieczne otwarcie bibliotek oraz galerii sztuki.

Niektóre filie Miejskiej Biblioteki Publicznej mają lokale w szkołach lub osiedlu akademickim.  W niektórych pracują osoby z problemami zdrowotnymi lub powyżej 60. roku życia. Te filie z pewnością nie zostaną otwarte dla czytelników.
Urząd Miasta wystosował do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie zapytanie dot. możliwości wydania specjalnych zaleceń i rekomendacji  dla ww. instytucji kultury.
Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl