Ćwiczenia taktyczno-specjalne organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Od 17 do 21 maja będzie słychać syreny alarmowe. To właśnie z ich użyciem będą odbywać się ćwiczenia taktyczno-specjalne, jakie organizuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na terenie całego województwa odbywać się będą akcje poszukiwawczo-ratownicze na obszarach leśnych. Najważniejszy element ćwiczeń to jednak te, które dotyczyć będą statku powietrznego o statusie RENEGADE – ten ma stwarzać zagrożenie dla ludności cywilnej. Statek ma przemieszczać się po całym terytorium Polski, a na jego trasie będą uruchamiane syreny alarmowe. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP w ramach zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej oraz przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym w przestrzeni powietrznej i na lądzie.

Rodzaje alarmów

Emitowane będą dwa rodzaje sygnałów alarmowych. Ten pierwszy ma trwać 3 minuty i będzie modulowanym alarmem ogłaszającym zagrożenie. Drugi będzie ciągły i także potrwa 3 minuty, ale jest to sygnał odwołujący, świadczący o ustaniu zagrożenia.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl