Chcesz zdobyć konkretny zawód? Sprawdź ofertę SOSW w Szczecinie

Szczecin

08:46
SOSW w Szczecinie
Fot. Materiały prasowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 to publiczna placówka dla młodzieży w wieku 15-24 lat, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W Ośrodku znajduje się Branżowa Szkoła I stopnia nr 12, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 oraz internat, w którym przebywa młodzież mieszkająca poza Szczecinem. Szkoła przygotowuje swoich uczniów do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Sprawdź ofertę SOSW w Szczecinie

13 marca 2024 roku Dzień Otwarty Ośrodka

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Szczecinie ZAPRASZAJĄ rodziców, uczniów oraz nauczycieli, placówek kształcenia specjalnego i placówek integracyjnych na zwiedzanie Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Szczecinie.

W tym dniu odbędzie się też turniej zadań rozmaitych, w którym każdy z zainteresowanych nauką w szkole może wziąć udział.

Chęć odwiedzenia placówki należy zgłosić wcześniej telefonicznie: 91 48 45 194

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Czesława Piskorskiego

To publiczna placówka dla młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia.  Uczą się tu uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Od 2021 roku działa klasa dla uczniów ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej. W Ośrodku znajduje się Branżowa Szkoła I stopnia nr 12, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 oraz internat, w którym przebywa młodzież mieszkająca poza Szczecinem.

Placówka posiada świetnie wyszkoloną kadrę, bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, profesjonalnie wyposażone pracownie, salę gimnastyczną, salę do zajęć sportowych i integracji sensorycznej, salę terapii światłem i dźwiękiem, siłownię, pracownie komputerowe, dostęp do Internetu, bibliotekę z bogatym księgozbiorem i czytelnią, świetlicę, stołówkę oraz aulę. W Ośrodku uczniowie mogą liczyć na opiekę pielęgniarki, specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Ośrodek oferuje całodzienne wyżywienie we własnej stołówce.

Szkoła Branżowa I stopnia

W roku szkolnym 2024/2025  w Branżowej Szkole I stopnia nr 12 zaplanowane jest kształcenie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w następujących zawodach:

KUCHARZ,
CUKIERNIK,
PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII,
PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA,
PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ,
PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA,
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, OGRODNIK,
TAPICER.

Uczniowie ze spektrum autyzmu z normą intelektualną mogą zdobywać zawód KUCHARZA, STOLARZA, OGRODNIKA.

Nauka na wszystkich kierunkach trwa 3 lata, klasy liczą do 16 uczniów.

Podstawa programowa obejmuje przedmioty ogólnokształcące, teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w różnych szczecińskich zakładach pracy w ramach dualnego systemu kształcenia.

Praktyki i certyfikaty zawodowe

Kucharze odbywają praktyki w stołówkach szkolnych oraz w kuchni hotelu „Willa Flora”, cukiernicy – w cukierni „Filipinka”, stolarze i tapicerzy w zakładzie produkującym meble „Verdi meble”, krawcy – w zakładzie odzieżowym „Maxima Ewa Daniłowicz ”, ogrodnicy – w ramach współpracy szkół w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego hotelarze – w hotelach szczecińskich: „Vulcan”, „Willa Flora”, „Grand Fokus”, „Zamek” oraz „Fokus”.

Przez trzy lata uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe na wybranym przez siebie kierunku kształcenia. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 młodzież przystępuje do egzaminu zawodowego. Egzaminy są organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Szkoła jest Certyfikowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym części praktycznej dla zawodów takich jak: cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz, krawiec, pracownik pomocniczy krawca oraz tapicera. Uczniowie mogą również zdawać egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 przygotowuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach przysposobienia do pracy uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe w zakresie kucharstwa, krawiectwa, ogrodnictwa oraz umiejętności dekoracyjno-techniczne i ceramiczne. Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Nauka w szkole trwa 3 lata. Klasy liczą od 4 do 8 uczniów.

SPECJALNY OŚRODEK  SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 2
Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin
TEL. 91 48 45 194,
e-mail: sosw2@miasto.szczecin.pl

 

/Źródło: SOSW w Szczecinie/