Brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej w SPSK nr 2

Szczecin

13:02

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie informuje, że dokumentacja medyczna z roku 2002 przestała być przechowywana i będzie podlegać procedurze brakowania, czyli niszczenia. Osoby zainteresowane uzyskaniem kopii  swojej dokumentacji medycznej z tego okresu, proszone są o  o złożenie wniosku.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można złożyć na kilka sposobów:

  1. Osobiście – w siedzibie szpitala, w dziale „Archiwum” znajdującym się w budynku C, pokój 110, I piętro, w godzinach od 8:00 do 14:30.
  2. Mailowo – wysyłając wniosek na adres archiwum@spsk2-szczecin.pl.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można pobrać ze strony internetowej szpitala, w zakładce „Dla pacjenta” na stronie www.spsk2-szczecin.pl.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 31 października 2023 roku. Po upływie tego terminu dokumentacja medyczna zostanie zniszczona zgodnie z obowiązującą procedurą.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu z personelem szpitala.

Podstawa prawna: Art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

/Źródło: SPSK nr 2 w Szczecinie/