Blisko 265 mln zł z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego zaliczek dla Pomorza Zachodniego

Pomorze Zachodnie

10:04
dofinansowanie wkładu własnego
źródło: gov.pl

Województwo zachodniopomorskie otrzyma blisko 265 mln zł z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Na kwotę dofinansowania wkładu własnego (264 686 655 zł),  składają się:

  • 112 mln zł – uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • 152 mln zł – uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, jako instytucja koordynująca wdrażanie programów regionalnych, podejmuje liczne działania, które wspierają samorządy, w szczególności – we współpracy z Ministrem Finansów – poprzez przyznanie środków z budżetu państwa. Dzięki temu beneficjenci wszystkich funduszy mogą liczyć na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego, co znacząco przyczyni się do skuteczności realizacji  projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

Dodatkowo, w skali całego kraju dostępne jest ponad 1,1 mld zł środków z budżetu państwa, przeznaczonych na współfinansowanie projektów państwowych jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem dysponentów.

Województwa w Polsce otrzymają z budżetu państwa ponad 8,7 mld zł. Zgodnie z planami, budżet wszystkich 16 programów regionalnych ma wzrosnąć do ponad 165,7 mld zł. Środki będą przekazane do dyspozycji marszałków, którzy według swoich kompetencji będą mogli dzielić tymi środkami w ramach wkładu własnego.

/Źródło: MFiPR RP/