„Biała Wstążka” – kampania przeciw przemocy domowej

Świnoujście

12:34

„Biała Wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy domowej. Hasło tegorocznej akcji brzmi: „Lepiej mnie kochaj, niż bij”.

Po raz piętnasty bierze w nim udział Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 20 do 30 listopada 2023 roku.

 Kampania edukacyjna jest jednym z elementów przeciwdziałania przemocy domowej. Przede wszystkim podnosi świadomość społeczną, by każdy z nas bez względu na płeć, wyznanie, kolor skóry, upodobania miał równe prawa do zapewnienia sobie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, ekonomicznego oraz poszanowania własnej godności.

Na plakatach rozpowszechnianych w Świnoujściu znajdują się informacje o terminach warsztatów, dyżurów, szkoleń i punktów konsultacyjnych, prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji oraz specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program tegorocznej Kampanii „Białej Wstążki” pod hasłem „Lepiej mnie kochaj, niż bij”.

biała wstążka
Źródło: UM Świnoujście

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl