Bezpłatna sterylizacja kotów wolno żyjących w Szczecinie

Szczecin

15:39

W niedzielę 8. września odbędzie się kolejna akcja organizowana przez Zakład Usług Komunalnych, wraz z MOPSiKiem (Międzyorganizacyjny Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji) i szczecińskim Zwierzęcym Telefonem Zaufania.
Miasto zachęca wszystkich opiekunów kotów wolno żyjących oraz mieszkańców Szczecina,  do wyłapywania kotów na darmową sterylizację i kastrację.

Tym razem sterylobus stanie na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Wojska Polskiego 247).
Zabiegi sterylizacji i kastracji, rozpoczną się w niedzielę 8. września od 8 rano. Po nich koty zostaną przeniesione do sali wybudzeń, nakarmione i po upływie odpowiedniego czasu w poniedziałek przed południem będą mogły zostać odebrane przez swoich opiekunów.

– Koty można przywieźć do schroniska już dzień wcześniej, maksymalnie do godziny 20. Nie później, gdyż kot przed zabiegiem musi być 12 godzin na czczo – mówi Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. – W schronisku MOPSiK będzie miał przygotowaną swoją „bazę”, w której zwierzęta spędzą noc – w specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu, każdy w swoim kontenerku lub transporterze. Każdy taki kontenerek powinien być podpisany dokładnym adresem skąd przyjechał oraz numerem telefonu opiekuna, który kota przywiózł.

Wzorem poprzednich akcji, szczecińskie schronisko przejmie pod swoją opiekę koty chore, które w niedzielę ze względów zdrowotnych nie będą mogły zostać poddane zabiegowi. Obejmie je opieką medyczną, a po wyzdrowieniu wysterylizuje/wykastruje i odwiezie w miejsce stałego bytowania.

MOPSiK ze swojej strony dokłada darmowe odpchlanie i odrobaczanie złapanych zwierząt, a ponadto finansuje kastrację wszystkich kotów złapanych „ponad limit”. Umowa obejmuje bowiem bowiem 40 zabiegów podczas każdej akcji.

Akcja jest częścią miejskiego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2019 roku”. Realizowana jest z inicjatywy schroniska, we współpracy z organizacjami pozarządowymi – szczecińskim Zwierzęcym Telefonem Zaufania i MOPSiK oraz wolontariuszami.