300 tysięcy złotych na wydarzenia sportowe w naszym regionie

Pomorze Zachodnie

13:59

Urząd Marszałkowski przekaże prawie 300 tys. zł stowarzyszeniom i klubom sportowym na organizację wydarzeń. Wśród dofinansowanych w 2019 roku imprez są zmagania koszykarskie, sporty walki, taniec towarzyski, biegi oraz jeździectwo. Kontynuowany będzie również program „zachodniopomorski talent”.

Na przeprowadzenie 15 imprez sportowych przeznaczono 155 tysięcy złotych. Są to przedsięwzięcia o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej promujące Pomorze Zachodnie, jako region stawiający na aktywność ruchową. Środki pomogą w organizacji zmagań koszykarskich, piłkarskich, zapaśniczych, jeździeckich, tanecznych, motocrossowych, biegowych czy karate. Wsparcie sięgnie od 5 do 27 tys. zł. Z funduszy skorzystają stowarzyszenia ze Szczecina, Koszalina, Kozielic, Płocka, Czaplinka, Białogardu, Chojny i Przęsocina. Z kolei dla programu „Zachodniopomorski Talent” zaplanowano 140 tysięcy złotych. Tegoroczne działania aktywizujące sportowo młodzież szkolną kontynuować będzie Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie.

Ponadto władze samorządu województwa w styczniu br. przyznały tegoroczne wsparcie dla organizacji sportowych realizujących zadania w ramach umów zawartych na lata 2017-2019. Obejmują one działania związane ze szkoleniem oraz prowadzeniem interdyscyplinarnego wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianiem sportu w środowisku wiejskim, środowisku akademickim oraz środowisku osób niepełnosprawnych jak i prowadzeniem interdyscyplinarnego wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym, propagowania idei olimpijskiej wśród mieszkańców regionu czy rozwoju sportu paraolimpijskiego. Na te zadania Urząd Marszałkowski przeznaczył w 2019 roku ponad 2,7 mln złotych. Z dofinansowania skorzysta: Zachodniopomorska Federacja Sportu, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa, Zachodniopomorska Rada Olimpijska, Start Szczecin i Start Koszalin.

Źródło:WZP