3 października startuje nabór do Programu Społecznik

Pomorze Zachodnie

10:09
3 października startuje nabór do Programu Społecznik
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szansa na realizację w przyszłym roku ponad czterystu pomysłów Społeczniczek i Społeczników z Pomorza Zachodniego. W poniedziałek, 3 października 2022 r. startuje nabór wniosków z Programu Społecznik. Na ten cel z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zostanie przeznaczona kwota przekraczająca 2 mln zł.

Granty w wysokości 5 tys. zł

Ciekawe warsztaty, zawody sportowe dla mieszkańców w każdym wieku, integracyjne pikniki i ważne społecznie akcje nieprzerwanie realizowane są na Pomorzu Zachodnim od 2017 r. z finansowym wsparciem Programu Społecznik. Do tej pory udało się przeprowadzić blisko 4 tysiące niebanalnych i bardzo potrzebnych lokalnie pomysłów.

Ważne daty

Przed Społeczniczkami i Społecznikami ważne daty. W poniedziałek, 3 października 2022 r. rozpocznie się kolejny nabór wniosków, który potrwa do 24 października 2022 r. do godziny 23.59. Maksymalna kwota dofinansowania na realizację jednej inicjatywy może wynieść 5 tys. zł.

O dofinansowanie będzie można ubiegać się w konkursach (osobny nabór dla każdego z pięciu  subregionów). Podział na subregiony zapewnia wszystkim organizacjom równy i sprawiedliwy dostęp do środków oferowanych w programie.  W ramach październikowego naboru zaplanowane jest dofinansowanie minimum 410 mikrodotacji (min. 82 w każdym z subregionów).

Dofinansowane projekty będą realizowane od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. 
Organizacje pozarządowe mogą złożyć 2 wnioski, w tym 1 może być z grupą nieformalną. Nowością jest możliwość złożenia do 5 wniosków przez oddziały terenowe.

Budżet tego naboru przekracza 2 mln zł.

Wnioski będzie można składać w generatorze Witkac.

Szansa na dodatkowe punkty

Przy ogólnej ocenie złożonych ofert organizacje mogą zdobyć dodatkowe punkty.

Dodatkowe 5 punktów  mogą otrzymać wnioski, które posiadać będą miały rekomendację przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa  Zachodniopomorskiego, mają charakter proekologiczny czy dotyczą działań pomocowych i integracyjnych na rzecz uchodźców.

Premiowane będą także podmioty, które po raz pierwszy wnioskują o otrzymanie mikrodotacji w ramach Programu Społecznik (5 punktów). Natomiast za złożenie poprawnie i w terminie sprawozdania rzeczowo-finansowego można będzie otrzymać  3 dodatkowe punkty do średniej z oceny merytorycznej.

Przydatne linki

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2022 – 2024 znajdują się na:

Operatorem Programu Społecznik jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

/Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego/