29.08.br. – dynamiczne wyłączenia ulic z ruchu w centrum miasta

Szczecin

12:09

W dniu 29.08.2020 r. (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00 ulicami miasta przejdzie zgromadzenie w ramach akcji „Wędrujące drzewa”.

Trasa marszu będzie przebiegać ulicami: Jana Chryzostoma Paska (początek – Przedszkole Publiczne nr 65) – Parkowa – Malczewskiego – Rayskiego – pl. Grunwaldzki – Piłsudskiego – Monte Cassino (zakończenie – odcinek między pl. Zamenhofa
a pl. Odrodzenia).

Na czas przemarszu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu ww. ulic. Zmiany dotyczyć będą również  linii tramwajowych: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 oraz linii autobusowych: B, 58, 59, 68, 101, 107. Wstrzymanie i  wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.

/Źródło: ZDiTM/