1% podatku na rzecz szczecińskich organizacji pożytku publicznego

Szczecin

09:07

Nastał czas rozliczenia podatku za zeszły rok. Od 2019 roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to bowiem za nas Krajowa Administracja Skarbowa.
Zeznanie będzie dostępne od 15 lutego na Portalu Podatkowym https://www.podatki.gov.pl/pit/
W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP).
Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy.
W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy je wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.

Pamiętajmy, że wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent naszego podatku nic nas nie kosztuje a dla organizacji pozarządowych, dla których liczy się każda złotówka jest to ogromna pomoc!

Listę szczecińskich organizacji pozarządowych, jak również szczegółowe informacje jak przekazać 1 procent można znaleźć na stronie http://www.1procent.szczecin.eu/

Źródło: Urząd Miasta Szczecin