1 lipca zmieni się organizacja ruchu na alei Jana Pawła II

Szczecin

1 lipca zmieni się organizacja ruchu na alei Jana Pawła II. Ruch częściowo będzie puszczony nowym odcinkiem jezdni. 

Wykonawca robót wchodzi w kolejny etap prac na zadaniu „Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku od  ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego w Szczecinie”. 

Nowa organizacja ruchu polega  na puszczeniu samochodów po nowej Alei Jana Pawła II na odcinku od Wielkopolskiej do Felczaka. Na wyremontowanym odcinku ruch będzie odbywał się jednokierunkowo w kierunku Urzędu Miasta. Od strony ul. Felczaka nie będzie możliwości wjazdu w Jana Pawła II. Przystanek autobusowy linii 70 zostanie przesunięty za skrzyżowanie w ul. Wielkopolską.

O zadaniu

Na alei Jana Pawła II przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej oraz ciągów pieszych z dużych płyt granitowych i asfaltowej ścieżki rowerowej. Skrzyżowania także zostaną wykonane z kostki kamiennej, ale koloru kontrastowego w stosunku do kostki ułożonej na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami.

Parkowanie równoległe możliwe będzie po jednej stronie pasów postojowych. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające.

Ścieżka rowerowa, tak jak obecnie, zaprojektowana została w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami. Po przebudowie pojawią się stojaki rowerowe, ławki, nowe kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia krzewów.

Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego obejmuje w szczególności:

  • przebudowę jezdni,
  • przebudowę chodników,
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej,
  • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
  • wykonanie elementów małej architektury i zieleni,
  • przebudowę sieci wodociągowej,
  • bezwykopową renowację przyłączy kanalizacyjnych.

/Źródło: UM Szczecin/