1 kwietnia wraca ruch dwukierunkowy na ulicy Hryniewieckiego i Logistycznej.

Szczecin

11:52
ruch dwukierunkowy na ulicy Hryniewieckiego
Fot. UM Szczecin

W związku z zakończeniem jednego z etapów robót, wykonawca od 1 kwietnia przywraca ruch dwukierunkowy na ulicy Hryniewieckiego i Logistycznej.

Zmiana organizacji ruchu oznacza również zmiany w kursowaniu linii 76:

  1. Autobusy jadące w kierunku Logistycznej wycofane zostaną z objazdu przez ul. Kujota i od przystanku „Hryniewieckiego” kursować będą przez ul. Hryniewieckiego, nowe rondo i ul. Logistyczną do pętli „Logistyczna”.
  2. Uruchomiony zostanie przystanek „PŻM” zlokalizowany w ciągu ul. Hryniewieckiego przed rondem (nr 61312). Likwidacji ulegnie tymczasowy przystanek „PŻM” zlokalizowany w ciągu ul. Logistycznej przed rondem (nr 61390).
  3. Ze względu na zły stan drogi prowadzącej do pętli „Nabrzeże Ewa” na stałe wyłączone z obsługi zostaną przystanki „Nabrzeże Ewa” i „Ogrody »Portowiec«”. Wszystkie kursy realizowane będą do pętli „Logistyczna”.

O inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne, przebudowane zostaną sieci podziemne. Na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Logistycznej powstanie nowe rondo. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe.

ruch dwukierunkowy na ulicy Hryniewieckiego
Fot. UM Szczecin
ruch dwukierunkowy na ulicy Hryniewieckiego
Fot. UM Szczecin

Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Koszt prac to ponad 44 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

/Źródło: UM Szczecin/