Rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie uchodźców. Mieszkania nadal poszukiwane.

Ponad 100 uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie u szczecinian, którzy zgłosili się do Urzędu Miasta. Mieszkania są jednak nadal potrzebne. Tymczasem w środę rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie uchodźców.

Wraz z liczbą przybywających do Szczecina uciekinierów wojennych z Ukrainy, rośnie zapotrzebowanie na długoterminowe zakwaterowanie. Szczecinianie otworzyli swoje serca oraz domy, a wielu Ukraińców już znalazło u nich schronienie. Bazę zakwaterowania prowadzi również Urząd Miasta. Dzięki niej bezpieczne schronienie w szczecińskich domach znalazło już ponad 100 uchodźców.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy poszukują mieszkania mogą zgłaszać się do Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4 (tel. +48 665 11 22 10; +48 605 30 20 25), w którym pracownicy i wolontariusze rozpoznają ich sytuację, a następnie spróbują dobrać odpowiednią ofertę, ze zgromadzonej bazy. Oczywiście bardzo ważne jest właściwe dopasowanie potrzeb poszukujących schronienia, z możliwościami osób takie schronienie oferujących.

Szczecinianie, którzy mają możliwość udostępnienia potrzebującym swojego lokum mogą się zgłaszać do Urzędu Miasta. Chodzi przede wszystkim o zakwaterowanie na okres co najmniej kilku miesięcy.

Link do formularza zgłoszeniowego TUTAJ.

Można zgłaszać się także mailowo: mieszkania@cudzoziemcy.szczecin.eu  oraz telefonicznie pod specjalnymi numerami telefonów: 665 112 349; 665 371 121 (numery czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16).

Mieszkańcy Szczecina i inne podmioty, które udzieliły zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w okresie od 24 lutego br. mogą otrzymywać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie.

Wnioski w tej sprawie będą przyjmowane od 23 marca w Agencji Mieszkaniowej Miasta przy al. Wojska Polskiego 55 w Szczecinie (pn.–pt.  w godz. 8.00  – 16.00).

Można je składać osobiście w siedzibie Agencji, korespondencyjnie na adres jak wyżej lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.  Wzory wniosków będą dostępne w siedzibie Agencji Mieszkaniowej Miasta oraz na stronie internetowej. 

Przyznane świadczenie będzie wypłacane „z dołu”, za faktyczny okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ale nie dłużej niż za 60 dni. Wniosek rozpatrywany będzie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Wniosek powinien zawierać m.in. dane wnioskodawcy, imię i nazwisko, PESEL lub numer dowodu tożsamości osób, które znalazły schronienie w lokalach szczecinian. Trzeba także wskazać termin  zamieszkania i liczbę przyjętych uchodźców.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów:

  • 91 829 90 60
  • 91 829 90 61
  • 91 829 90 62
  • 509753068

Wzór wniosku TUTAJ i karty osoby przyjętej do zakwaterowania TUTAJ.

Przypominamy również, że uchodźcy z Ukrainy, którzy nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce powinni  udać się do Punktu Recepcyjnego, adres: al. Piastów 40A, Szczecin, tel.: +48 696 03 11 80, skąd zostaną skierowani do miejsca tymczasowego zakwaterowania, otrzymają ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl