PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Od środy, 16 marca 2022 w Urzędzie Miasta Szczecin uchodźcom z Ukrainy będą nadawane numery PESEL, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Określone w ustawie zasady zalegalizowania pobytu dotyczą obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski  bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z tego samego powodu przybyli do Polski. Te osoby mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL zgodnie z nowymi przepisami.

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy trzeba złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy, w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika urzędu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę – informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. 

Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek odciski palców, na potrzeby dokumentu biometrycznego. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia i osób od których fizycznie jest to niemożliwe.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać: dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób poniżej 18. roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie. Co ważne, może być to także dokument unieważniony.

Jeśli osoba wnioskująca o PESEL nie posiada żadnych dokumentów, składa jedynie oświadczenie, jednak pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – mówi Paulina Łątka.

Do złożenia wniosku niezbędne jest także zdjęcie. Można je będzie wykonać bezpłatnie w Urzędzie Miasta.

Po rejestracji każda osoba otrzyma:

– mobilny dokument tożsamości dla obywatela Ukrainy,
– papierowe powiadomienie o nadaniu numeru PESEL,
– dostęp do profilu zaufanego, który umożliwi załatwienie wielu spraw urzędowych przez internet.

Wzory wniosków do pobrania TUTAJ. Formularze będą dostępne także na miejscu.

W Szczecinie nadawanie numeru PESEL odbywać się będzie w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Spraw Obywatelskich oraz w filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40   w godz. 7.30 – 15.30. Po przekazaniu przez administrację rządową mobilnych punktów rejestracji, możliwe będzie uruchomienie dodatkowych miejsc obsługi interesantów.

W związku z bardzo dużą liczbą obywateli Ukrainy zgłaszających się po Pesel , Urząd Miasta będzie dziś (16.03.) przyjmował wnioski do godz. 18. O ewentualnych dalszych zmianach godzin funkcjonowania UM będziemy informować na bieżąco. Osoby, dla których dzisiaj zabraknie numerków są na miejscu zapisywane na dni kolejne.

Po przyjściu do urzędu należy pobrać numerek z automatu i poczekać aż wyświetli się on na ekranach. Ekran będzie zainstalowany również przed urzędem, w namiocie dla oczekujących. W urzędzie będzie zapewniona pomoc w zakresie tłumaczenia dokumentów.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, prosimy aby osoby, które  mogą, odłożyły wizytę w urzędzie na kolejne dni, co pozwoli sprawniej realizować procedurę, a samym zainteresowanym – uniknąć kolejek – mówi Paulina Łątka.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl