Jednostki marszałkowskie pomagają zatrudniać uchodźców z Ukrainy

Dobra wiadomość jest taka, że pierwsze osoby już mają pracę. Z ich ojczyzny wygoniła ich wojna. Domy opuszczali w biegu i w strachu o życie własne oraz bliskich. Dotarli do Polski, zabierając ze sobą trudne doświadczenia, wspomnienia zniszczonych miast. Mają już gdzie mieszkać, a teraz szukają pracy. Na prośbę Marszałka Olgierda Geblewicza jednostki podległe Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego przygotowały listę około 170 wakatów. Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił Punkt informacyjny dla uchodźców. Natomiast pierwsze sanitariuszki z Ukrainy znalazły zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.

Praca w służbie zdrowia

Marszałek Olgierd Geblewicz mówi, że: Nie wszyscy uchodźcy mogą podjąć pracę. Niektórzy potrzebują czasu, by dojść do siebie po wojennych traumach, część musi zapewnić opiekę małym dzieciom. Wiele osób jednak od razu po przybyciu chce pracować, uczyć się języka polskiego. Chcą jak najszybciej zyskać niezależność. Nasze jednostki, przede wszystkim medyczne, od dłuższego czasu alarmują, że braki kadrowe są coraz bardziej dotkliwe. Dlatego poprosiłem o przygotowanie listy miejsc, gdzie pracę mogliby podjąć Ukraińcy, oczywiście adekwatnie do posiadanych kwalifikacji.

Poza jednostkami ochrony zdrowia, w których szuka się lekarzy pielęgniarek, opiekunów, ratowników medycznych, pracowników technicznych, salowych i pomocy kuchennych, praca jest również w instytucjach kultury, uzdrowiskach, placówkach edukacyjnych i ośrodkach drogowych. Szpital Wojewódzki w Szczecinie już ma pierwszych pracowników. To przede wszystkim sanitariuszki.

Jak znaleźć pracę?

Uchodźcy, którzy szukają pracy, muszą uzyskać niezbędne pozwolenia na pracę i na warunkowe wykonywanie zawodu. W celu ułatwienia tej procedury, Wojewódzki Urząd Pracy, otworzył obsługiwany w języku ukraińskim lub rosyjskim – punkt informacyjny. Chętni mogą w nim uzyskać informacje o możliwościach podjęcia pracy oraz miejscach, które poszukują pracowników. Znajduje się on w siedzibie Urzędu przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Szczecinie. Działa również infolinia pod nr 91 42 56 126 . Punkt informacyjny i infolinia są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.

Wszyscy, którzy tego potrzebują mogą liczyć na wsparcie w przygotowaniu dokumentów i w poszukiwaniu zatrudnienia. Doradcy zawodowi pokażą, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej oraz jak poradzić sobie w nowej pracy.

Jak działa Punkt Informacyjny?

Obywatel Ukrainy w Punkcie Informacyjnym może:

  • Określić swoje najpilniejsze potrzeby i sprawy, które powinien załatwić;
  • Otrzymać informacje o innych miejscach udzielających pomocy;
  • Dowiedzieć się, jak napisać CV oraz jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą.

Na stronie internetowej www.wup.pl  w zakładce Pomoc dla obywateli Ukrainy w znalezieniu pracy, będą dodawane informacje o poszukiwaniu pracy i zatrudnieniu obywateli z Ukrainy.

Zobacz także:

Praca dla medyków z Ukrainy w Polsce / Робота для медиків з України у Польщі

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl