Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie już działa

Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie oferuje pomoc dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia przed wojną.

Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4,
telefony: +48 665 11 22 10; +48 605 30 20 25,
email: centrumpomocy@cudzoziemcy.szczecin.eu
Poniedziałek – piątek w godz. 8 – 16 (możliwość zmiany dni i godzin funkcjonowania)

W uruchomionym ostatnio Centrum wszyscy uchodźcy z Ukrainy przebywający w Szczecinie uzyskają  kompleksowe i aktualne informacje, a także wsparcie doradcze w zakresie: procedur i spraw urzędowych , usług społecznych, formalności związanych z rynkiem pracy, edukacji , ochrony zdrowia.

W budynku przy Skłodowskiej – Curie 4  znajdziemy punkty obsługiwane m.in. przez pracowników MOPR i PUP oraz Urzędu Miasta. W tym miejscu nieprzerwanie działają także wolontariusze organizacji pozarządowych i przedstawiciele innych instytucji. Dzięki takim działaniom Ukraińcy otrzymają m.in. informacje o punktach opieki nad dziećmi, pomoc w zapisaniu dziecka do szkoły i przedszkola, zostaną skierowani do odpowiedniego punktu medycznego oraz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc prawną.

Oprócz tego na miejscu można skorzystać również z pomocy psychologa oraz tutaj pracuje też Konsul Honorowy Ukrainy, jest też kawiarenka internetowa i świetlica dla dzieci.  Za chwilę będą również dostępne aktualne oferty pracy i specjaliści z tego obszaru. Zakres działań Centrum będzie na bieżąco dostosowywany do potrzeb uchodźców oraz zapisów  specustawy. Informacje zgromadzone podczas spotkań z Ukraińcami pozwolą również zdiagnozować ich realne potrzeby, co będzie punktem wyjścia do podejmowania dalszych kroków.

Aktualne informacje w swoim języku obywatele Ukrainy znajdą też na stronie: www.szczecinukrainie.szczecin.eu

Fot. Urząd Miasta w Szczecinie
Fot. Urząd Miasta w Szczecinie
Fot. Urząd Miasta w Szczecinie
Fot. Urząd Miasta w Szczecinie
Fot. Urząd Miasta w Szczecinie
Fot. Urząd Miasta w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl