Zamierają drzewa w Krzywym Lesie. Jest projekt rewitalizacji

Z uwagi na wiek oraz genezę powstania niektóre spośród drzew rosnących w Krzywym Lesie wykazują tendencję do zamierania. Jedna z najciekawszych atrakcji przyrodniczych i turystycznych w Polsce doczeka się jednak rewitalizacji. List intencyjny w tej sprawie został wczoraj podpisany w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.

Podpisy pod dokumentem dotyczącym planu rewitalizacji Krzywego Lasu złożyli burmistrz miasta i gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino Ryszard Brygman. W uroczystości wziął też udział dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra Sylwester Chruszcz, gdyż partnerem strategicznym projektu jest Polska Grupa Energetyczna i Fundacja PGE.

Krzywy Las rewitalizacja
Fot. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Spróbują odtworzyć krzywiznę drzew na nowym terenie

Planowana rewitalizacja obejmie m.in. wyeksponowanie najpiękniejszych fragmentów Krzywego Lasu oraz wykonanie ścieżek spacerowych, parkingu i dodatkowej infrastruktury turystycznej.

Projekt zakłada też założenie dwóch 10-arowych powierzchni zastępczych dla starzejącego się drzewostanu Krzywego Lasu. Na tych terenach zostanie podjęta próba odtworzenia krzywizn drzew z tego niezwykłego pomnika przyrody. Będzie to realizowane na dwa sposoby. Pierwszy przewiduje naśladowanie działań prawdopodobnych twórców wyjątkowego lasu, a drugi wysianie nasion pozyskanych z drzew Krzywego Lasu i obserwacja ewentualnych powtórzeń cech u potomstwa.

Te wszystkie działania są niezbędne w celu zachowania tej niezwykłej atrakcji. Drzewostan tworzący Krzywy Las jest na bieżąco przeglądany pod kątem stanu zdrowotnego. Obumarłe drzewa lub ich fragmenty mogą bowiem stanowić zagrożenie dla gości odwiedzających obiekt. W przypadku zaobserwowania zagrożenia, takie drzewa lub ich fragmenty (wierzchołki, konary) są usuwane i pozostawiane do naturalnego rozkładu – mówi Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino.

Ustawa o ochronie przyrody pozwala na ingerencję w pomnik przyrody w sytuacji, gdy stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Patrząc zatem przezornie w przyszłość działamy, aby osobliwe krzywizny pni, które powstaną w następnym pokoleniu młodych drzew mogły cieszyć miłośników tej atrakcji tak, jak dotychczas. A może czynione eksperymenty odwrócą hipotezy o celowej działalności człowieka, dając pierwszeństwo snutym niekiedy podejrzeniom o istnieniu w tej lokalizacji tajemniczego miejsca mocy – dodaje Lidia Kmiecińska.

Krzywy Las rewitalizacja
Fot. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Jedna z najciekawszych atrakcji przyrodniczych w Polsce

Zlokalizowany w Nadleśnictwie Gryfino pomnik przyrody „Krzywy las” to skupisko osobliwie zdeformowanych sosen, których wiek szacowany jest na około 80-90 lat. Pomimo wielu prób ustalenia historii jego powstania, wciąż posługujemy się wyłącznie hipotezami i domysłami. Najprawdopodobniej specyficzne wygięcia pni zostały zainicjowane ręką człowieka, który poprzez odpowiednie metody ich formowania osiągnął ten wyjątkowy kształt. Jedna z hipotez mówi o tym, że twórcy lasu chcieli wykorzystać takie nietypowe półfabrykaty do produkcji przedmiotów codziennego użytku. Być może były to elementy mebli z fantazyjnie wyprofilowanymi łukami lub popularnych w XIX wieku sań rogatych (ich mała wytwórnia funkcjonowała w tych okolicach).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl