Średniowieczny gród w Moryniu, Laboratorium Tradycji w Przelewicach i ZAZ w Gryfinie

15:59
Fot. Jezioro Morzycko w Moryniu

Przedsięwzięcia zaplanowane w Gryfinie, Moryniu i Przelewicach warte są w sumie prawie 12 mln zł. Unijna pomoc sięgnie blisko 8 mln zł.

Moryń zaprosi do średniowiecznego grodu

Na Pomorzu Zachodnim będzie można przenieść się w dawne czasy. W Moryniu zrekonstruowany zostanie bowiem średniowieczny gród. Stworzenie turystycznej atrakcji wsparte zostanie środkami Unii Europejskiej.

Jak wyliczał prezes odpowiedzialnego za inwestycję Towarzystwa Wszechstronnego Rozwoju „Collegium” Tomasz Zalewski, rekonstrukcja obejmie grodzisko, gród zamkowy i podzamcze. Atrakcja będzie służyła celom edukacyjnym i wystawienniczym Średniowieczną infrastrukturę stanowić będzie pięć stref funkcyjnych, czyli podzamcze, domy mistrzów dawnych zawodów, sala biesiadna, strefa fechtunku oraz strefa recepcyjna. Wszystkie połączone zostaną ze sobą spójnym szlakiem dydaktycznym.

Projekt „Średniowieczny Moryń”, którego realizacja trwa od listopada 2016 roku, uzupełni coraz atrakcyjniejszą ofertę turystyczną i kulturalną na Pomorzu Zachodnim. Dodatkowo to edukacyjne przedsięwzięcie oparte zostanie na interakcji uczestników z rekonstruktorami. Nie zabraknie również gier terenowych i symulacyjnych, warsztatów, aktywnego zwiedzania, questingu, geocachingu oraz widowisk plenerowych.

Koszt przygotowania atrakcji to prawie 3,6 mln zł. Unijna pomoc wyniesie ponad 2,4 mln zł. Zadanie będzie realizowane w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”

Laboratorium Tradycji w Przelewicach

Przelewice stawiają na rękodzielnictwo i sztukę kulinarną. W ramach funduszy RPO WZ 2014-2020 powstanie w gminie Regionalne Laboratorium Tradycji. Realizacja projektu ruszy już za kilka tygodni.  Laboratorium ma być miejscem, gdzie kultywowane będą tradycyjne formy rękodzieła i tradycyjna sztuka kulinarna. W zrekonstruowanym budynku z XIX wieku powstaną pracownie do tradycyjnego wypieku chleba oraz produkcji masła, serów i wędlin.

To właśnie w nich pod okiem specjalistów-instruktorów będzie można nauczyć się w jaki sposób przygotować tradycyjną żywność – tłumaczył wójt Mieczysław Mularczyk.

Obiekt wzbogacą pracownia ceramiczna oraz rękodzielnictwa, jak i sala koncertowa na spotkania z lokalnym folklorem. Przestrzeń uzupełni również specjalna ekspozycja przedmiotów i narzędzi związanych z XIX- i XX-wieczną historią wsi na Pomorzu Zachodnim.

Realizację projektu zaplanowano od maja 2017 roku do grudnia 2018 roku. Szacuje się, że dzięki przedsięwzięciu co roku Przelewice odwiedzić może nawet o 5 tysięcy osób więcej. Koszt inwestycji to około 2 mln zł. RPO WZ 2014-2020 dołoży do inwestycji ponad 1,1 mln zł. Zadanie realizowane będzie w ramach 4 Osi Priorytetowej „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.

Gryfino z ZAZ-em

Zakład Aktywności Zawodowej powstanie w przebudowanym budynku przy ulicy Łużyckiej 91. Placówka będzie miejscem pracy dla 40 niepełnosprawnych osób w stopniu znacznym i umiarkowanym. Realizacja projektu ma rozpocząć się w sierpniu br. Uruchomienie ZAZ-u przez władze powiatu gryfińskiego przewidziano na wrzesień 2018 roku.

ZAZ wspierać będzie zatrudnienie i rehabilitację, a także służyć będzie przygotowaniu swoich podopiecznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy i prowadzenia niezależnego życia poza Zakładem – przekonywał starosta gryfiński Wojciech Konarski.

Koszt powstania społecznej infrastruktury oszacowano na prawie 6,3 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej sięgnie ponad 4,3 mln zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.2 „Infrastruktura społeczna”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego