Przenieś się do czasów króla Eryka Pomorskiego

16:36
Fot: Jerzy Strzelecki /Wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)

W Darłowie będzie się można przenieść do czasów króla Eryka Pomorskiego. Wszystko za sprawą rekonstrukcji historycznego otoczenia zamku.

Projekt władz miejski otrzyma wsparcie z RPO WZ 2014-2020. Umowę podpisze wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Arkadiusz Klimowicz. Uroczystość zaplanowano na piątek, 5 maja br., w Darłowie.

Fosa zamkowa, mur obronny i nie tylko

Oprócz rekonstrukcji, projekt zakłada dostosowanie i wyposażenie sali wystawowej na zamku oraz utworzenie grupy rekonstrukcyjnej. Główne prace budowlane obejmą odtworzenie fosy zamkowej, renowację części miejskiego muru obronnego, wykonanie drewnianej kładki dla pieszych oraz przygotowanie przestrzeni do rekonstrukcji wydarzeń historycznych. Ponadto przystosowana zostanie sala przyjęć na zamku, w której szczegółowo przedstawiona zostanie postać Eryka Pomorskiego, a na dziedzińcu zamkowym mają pojawić się m.in. kram ciesielski, kram ceramiczny, kram robótek ręcznych i namiot rycerski. Z kolei zagospodarowanie wieży na pozwolić na przedstawienie w niej aspektów dworskiego życia.

Nowy produkt turystyczny

Zamek Książąt Pomorskich to jedno z najbardziej znanych miejsc w Darłowie. W oparciu o postać Eryka Pomorskiego miasto chce promować nowy produkt turystyczny. Będzie on dostępny przez cały rok. Działania restauracyjne przy zabytku mają zakończyć się w październiku 2018 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1,4 mln zł. RPO WZ 2014-2020 dołoży prawie 800 tys. zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach 4 Osi Priorytetowej „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego