Dzięki zagwarantowaniu funduszy z programu INTERREG na Pomorzu Zachodnim i w Meklemburgii Pomorzu Przednim powstaną m.in. nowe miejsca do jazdy rowerem i pływania kajakiem.

Prowadzone przez Zachodniopomorskie Parki Krajobrazowe projekty „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnizt do ruchu turystycznego” oraz „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” dostały zielone światło od Komitetu Monitorującego Programu INTERREG Va i na pewno będą realizowane.

Most w Siekierkach działa na wyobraźnię zarówno miłośników turystyki rowerowej, jak i przyrodniczej. Będzie to punkt obserwacji m.in. niezwykle rzadkiego chronionego gatunku sowy-puchacza, rozlewisk Odry, ale także brama do tras rowerowych Pomorza Zachodniego lub przystanek na drodze do popularnych niemieckich szlaków prowadzących do Berlina lub wzdłuż Odry.

Udostępnienie turystom mostu zbudowanego w 1892 r. ma zwiększyć ruch transgraniczny, a sam obiekt będzie 660-metrowym tarasem widokowym, zwieńczonym dwupoziomową platformą. Dzięki inwestycji będą też odbywały się warsztaty przyrodnicze i kulturowe dla lokalnych społeczności. Projekt otrzymał ponad 3 miliony euro dofinansowania, a zakończenie jego realizacji jest planowane na rok 2020.

Cudowne krajobrazy, piękno rozlewisk i lasów, ponad 170 gatunków ptaków, w tym również tych unikalnych. Tu polują bieliki, występuje puchacz Bubo-Bubo. To tak naprawdę ostatni taki obszar w Europie pod względem wartości przyrodniczych – mówi wicemarszałek województwa, Jarosław Rzepa.

Natomiast dzięki projektowi dotyczącemu turystyki wodnej w Dolinie Dolnej Odry ma powstać sieć naturalnych miejsc odpoczynku, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju turystyki wodnej na tym obszarze. Celem partnerów projektu – Schwedt nad Odrą, Park Narodowy Doliny Dolnej Odry oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego – jest taki rozwój transgranicznego obszaru Doliny Dolnej Odry, by odpowiadał na potrzeby wodniaków (m.in. kajakarzy). Projekt poszerzy ofertę Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt oraz pozwoli na zbudowanie wież widokowych (m.in. w pobliżu Chlewic w gminie Boleszkowice). Dzięki inwestycji mają powstać także trójjęzyczne tablice informacyjne i bogata oferta multimedialna dla zwiedzających. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 2,2 miliona euro i ma być zrealizowany do końca 2020 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego