Gdzie zgłaszać sprawy dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ferii?

11:32

Nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci w czasie ferii czuwa Kuratorium Oświaty, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego i Sanepid.

Sprawdzanie organizatora kolonii, półkolonii lub obozu

Przed wysłaniem dziecka na obóz zimowy warto sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Wykaz można znaleźć na stronie ministerstwa edukacji narodowej:

www.wypoczynek.men.gov.pl

Nadzór nad przebiegiem wypoczynku dzieci i młodzieży na półkoloniach i obozach organizowanych na terenie naszego województwa sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Wszelkie zauważone nieprawidłowości można zgłaszać drogą e-mailową albo telefoniczną.

W Szczecinie zgłoszenia przyjmują:

Teresa Kosmaczewska, tel. 91 44 27 533, tkosmaczewska@kuratorium.szczecin.pl

Ewa Klukowska, tel. 91 44 27 558, eklukowska@kuratorium.szczecin.pl

Monika Sadowska, tel. 91 44 27 539, mail: msadowska@kuratorium.szczecin.pl

Emilia Gwizd, tel. 91 44 27 536, mail: egwizd@kuratorium.szczecin.pl

W delegaturze KO w Koszalinie:

Hanna Czarnecka-Giełdoń, tel. 94 34 28 446, mail: hgieldon@kuratorium.szczecin.pl

Katarzyna Dajczak, tel. 94 34 28 498, mail: kdajczak@kuratorium.szczecin.pl

Kontrole autokarów i kierowców

Przed wyjazdem dzieci na wypoczynek o kontrolę stanu technicznego autokaru oraz trzeźwości kierowcy można zwrócić się do Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Potrzebę przeprowadzenia kontroli autokarów wyjeżdżających w trasy z dziećmi i młodzieżą należy zgłaszać na 48 godzin przed wyjazdem.

Kontrole ITD odbywają się w Szczecinie, Koszalinie oraz Wałczu. Zgłoszenia można dokonać w WITD Szczecin, tel. 91 311-56-19, fax 91 311 56 41 lub biuro@witd.szczecin.pl.

W pozostałych powiatach kontrole autokarów prowadzone będą doraźnie na zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie przez jednostki Policji pod nr tel. 997.

Bezpieczeństwo sanitarne i higieniczne

Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi oraz bezpieczeństwem żywności w szkołach i placówkach organizujących półkolonie lub inny wypoczynek dla dzieci sprawuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Zauważone nieprawidłowości można zgłaszać do oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży pod nr telefonu: 91 462 40 60 wew. 149.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

W sytuacji podejrzenia uchybień co do sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, w którym przebywają dzieci, można uwagi zgłosić do najbliższej miejskiej lub powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
Centrala tel. 91 480-88-00
www.szczecin.kwpsp.gov.pl
Telefon Alarmowy 998 lub 112

Bezpieczeństwo obiektów budowlanych

W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości, czy też uszkodzenia infrastruktury (obiektów budowlanych w tym placów zabaw) należy fakt ten zgłosić w pierwszej kolejności właścicielowi obiektu, a gdy nie odniesie to skutku, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 430-32-50
bip.winb.pomorzezachodnie.pl

W przypadku zagrożenia zdrowia, mienia lub życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. 

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie