85 milionów złotych na wspólne projekty Pomorza Zachodniego z Niemcami

Transgraniczne wystawy poświęcone dziejom i kulturze Pomorza, elektroniczne tablice dla teatrów i rewitalizacja parków w uzdrowiskach – to niektóre z projektów, które otrzymają wsparcie z programu INTERREG.

Na Pomorzu Zachodnim, w Meklemburgii czy Brandenburgii jest wiele miejsc dziedzictwa kulturowego czy naturalnego, które wspólnie mogą tworzyć transgraniczne szlaki dla mieszkańców i turystów. Razem można łatwiej rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska czy zagospodarować zasoby naturalne. Jednym z najważniejszych czynników, które tak naprawdę zmuszają wyżej wymienione regiony do współpracy jest demografia. Na obszarze objętym wsparciem gęstość zaludnienia po niemieckiej stronie wynosi 65 mieszkańców, a po naszej 74 mieszkańców na kilometr kwadratowy. To dużo mniej niż średnia dla obu państw (Polska ma 123 mieszkańców na km2, a Niemcy 229 mieszkańców na km2).

Kultura łączy regiony

Jednym z ciekawych projektów, które otrzymają wsparcie, jest wspólna transgraniczna wystawa poświęcona dziejom i kulturze Pomorza (będzie realizowany przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Pommerches Landesmuseum). Nowe wystawy stałe powstaną w obu muzeach (będą wyposażone w audioprzewodniki i kioski multimedialne) i będzie na nie obowiązywał jeden transgraniczny bilet. Obie ekspozycje będą również połączone w jedną całość (wirtualną). Projekt „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza” otrzymał ponad 2,4 miliona euro dofinansowania.

Miłośników teatru z pewnością ucieszy fakt, że powstanie polsko-niemiecka sieć teatralna theater-pom.net, którą tworzyć będą: Uckermärkische Bühnen i Eigenbetrieb der Stadt Schwedt Oder, Theater Vorpommern GmbH i szczecińska Opera na Zamku. Dofinansowanie w wysokości 2,8 miliona euro ma zwiększyć atrakcyjność oferty i poprawić dostęp do teatrów. Wiele z planowanych działań będzie dotyczyło dzieci i młodzieży (np. elektroniczne tablice prezentujące tłumaczenie dialogów na język polski lub niemiecki). Współpraca teatrów będzie dotyczyć również takich działań jak uzgadnianie programów teatralnych, organizacja wspólnych produkcji czy występy gościnne.

Infrastruktura wciąż ma duże znaczenie

Celem Neubrandenburga i Koszalina (przy współpracy z Centrum Kultury 105 Koszalin) jest podniesienie atrakcyjności dla firm i kadry specjalistycznej dzięki transgranicznym kooperacjom w Euroregionie. Stąd wziął się pomysł uczynienia stworzenia miejsc spotkań i centrów dialogu. Dzięki aranżacji strefy wejściowej w „Parku Kulturowym“ w Neubrandenburgu i remontowi amfiteatru w „Parku Książąt Pomorskich“ w Koszalinie miasta chcą stymulować rozwój stref śródmiejskich i wygenerować funkcje użytkowe. W projekt będą włączeni mieszkańcy, którzy przez interaktywną komunikację, będą mogli przedstawiać pomysły i działania. Wartość tego projektu wynosi prawie 2,8 miliona euro.

Inne dofinansowane z INTERREG projekty pozwolą na rozbudowę tras rowerowych, badania z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego, a także wpłyną na rozwój turystyki w Templinie i Połczynie Zdroju dzięki rewitalizacji parków i wymianie specjalistów. Większość  projektów będzie zrealizowana do 2020 roku, a łączna kwota wsparcia wynosi ponad 21 milionów euro.

Projekty INTERREG, które otrzymają wsparcie:

–   Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza. Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,42 miliona euro,

Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego. Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 3,03 miliona euro,

– Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania. Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 1,83 miliona euro,

– Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry. Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,22 miliona euro,

Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net). Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,81 miliona euro,

Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu. Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 1,74 miliona euro,

POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze. Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 3,66 miliona euro,

Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,90 miliona euro,

Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie. Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,79 miliona euro  – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego