ZWiK dolał wodę do Głębokiego

Poziom wody w jednym z najpopularniejszych miejskich kąpielisk widocznie się obniżył. W związku z tym ZWiK dolał do Głębokiego wody zaczerpniętej z rzeki Gunicy. Takie zasilanie trwa od wielu lat.


Gunica to rzeka wypływająca z jeziora Świdwie, która swój bieg kończy w Jasienicy koło Polic. Natomiast w okolicach Tanowa znajduje się początek instalacji, zasilającej jezioro Głębokie wodami z rzeki. Uruchomiono ją w roku 1997, zatem „nawadnianie” popularnego miejsca odpoczynku i rekreacji mieszkańców Szczecina trwa od 25 lat.

Rurociąg tłoczący wodę do jeziora ma średnicę 400 mm, liczy ok. 8 km, zasilany jest pompą o mocy 55 kW i wydajności 300 m3/h. Tłoczenie odbywa się na podstawie pozwolenia wodno–prawnego i odbywa się przy sprzyjających warunkach tj. przy odpowiednio wysokim poziomie wody w Gunicy. Kiedy poziom wody w rzece na to pozwalał do Głębokiego przetłoczono 230 tysięcy ton wody.

Źródło: ZWiK

Proces wysychania jeziora postępuje, a konieczność dolewania wody do Głębokiego stała się pilna szczególnie w tym roku. Po ubiegłorocznych suszach, wody w kąpielisku ubyło szczególnie dużo i było to widoczne gołym okiem bez stosowania specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Takie wspomaganie zbiornika, a także sprzyjające warunki atmosferyczne – stosunkowo dużo opadów w okresie jesień/zima – bez wątpienia przyczyniły się do znacznego podwyższenia lustra wody w jeziorze.

ZWiK dolał wodę do Głębokiego
Źródło: ZWiK

Takie działanie prowadzone przez ZWiK jest szczególnie istotne w dobie globalnego ocieplenia klimatu i suszy hydrologicznej, będącej jego konsekwencją. Przeciwdziałanie tym negatywnym zmianom i odwrócenie tego niepokojącego trendu służy więc ratowaniu zasobów wodnych miasta.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl