ZWiK dementuje: pogłoski o podwyżkach cen wody są fałszywe

W związku z informacjami o rzekomych podwyżkach cen wody ZWiK dementuje: „Żaden z polityków wygłaszających ww. opinie nie jest zatrudniony w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, więc ich komentarze nie znajdują potwierdzenia w działaniach firmy”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie obecnie kończy prace analityczne dotyczące nowego wniosku taryfowego, który określa ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od lipca 2021 do lipca 2024. W nadchodzących tygodniach wniosek zostanie skierowany do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie. I to ta instytucja może dokonać ostatecznego zatwierdzenia stawek proponowanych przez ZWiK.

Prowadzone przez Spółkę liczne inwestycje m.in. modernizacja obiektów, renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych czy budowa odnawialnych źródeł energii, optymalizują koszy jej funkcjonowania. To spowoduje, że pomimo znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej, kosztów wywozu odpadów oraz zakupu materiałów niezbędnych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, ceny wody i ścieków z uwzględnieniem planowanej inflacji utrzymane zostaną na obecnym poziomie.

O planach dotyczących realizowanych inwestycji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych stawek za wodę ZWiK informował już w styczniu 2021, przy okazji uchwalania przez Radę Miasta Szczecin „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl