Zwierzogród przychodzi z pomocą dzikim zwierzętom!

Radni pozytywnie zaopiniowali utworzenie i prowadzenie  przez Fundację  Zwierzogród ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt  w Szczecinie.

Tak jak zapowiadało miasto odbył się konkurs, w wyniku którego wyłoniono operatora ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, którego budowa zakończyła się wiosną. To właśnie tutaj pomoc zwierzętom będzie świadczyć Fundacja Zwierzogród, która przedstawiła kompleksową ofertę zawierającą między innymi sposób funkcjonowania oraz finansowania ośrodka.  Radni jednomyślnie opowiedzieli się za pomysłem i uruchomieniem ośrodka.

Zwierzogród będzie pracować całodobowo. Zadbano o to, by część, w której będą przebywać rehabilitowane zwierzęta pozostanie zamknięta dla odwiedzających, by nie oswajać podopiecznych, którzy mają wrócić do natury. Najczęściej przyjmowanie zwierząt będzie się odbywać głównie na terenie ośrodka, jednak z możliwością pomocy w odłowie i transporcie. Fundacja podejmie współpracę  z lekarzami weterynarii, którzy będą nadzorować leczenie i postępy w rehabilitacji. Zwierzęta będą leczone na terenie ośrodka, w wydzielonych na ten cel osobnych pomieszczeniach.

-To dla nas duże wyróżnienie i cieszymy się, że nasza oferta została doceniona, ale dopiero naszą pracą będziemy mogli pokazać pełne spektrum naszych możliwości – mówi Paulina Seweryniak, z Fundacji Zwierzogród. – Mamy duże doświadczenie w pracy ze zwierzętami, jednak nowością dla nas będzie z pewnością duża liczba zwierząt dziko żyjących, ale jesteśmy przygotowani i zmotywowani do pracy z nimi. Mamy nadzieję, że najlepszym dowodem na to będą nasi podopieczni, którzy po rehabilitacji będą mogli wrócić do swojego naturalnego środowiska.

Poza tym fundacja zapowiada, że będzie prowadzić warsztaty dla placówek edukacyjnych i grup zorganizowanych o tematyce ekologii i ochrony środowiska oraz inne akcje nakierowane na pozyskanie sponsorów. W projekcie przewidziano też prowadzenie wirtualnych adopcji podopiecznych ośrodka, by zebrać fundusze na ich bieżące potrzeby. Planowane jest też przeprowadzanie zbiórek w zależności od potrzeb i pozyskania 1% podatku. By ośrodek był samowystarczalny  zostanie wprowadzona produkcja własnej karmówki i pozyskiwania mleka koziego do odchowania osesków.

W skład zespołu Ośrodka będą wchodzić dwie osoby zatrudnione: zootechnik i pracownik gospodarczy oraz dwóch wolontariuszy. Zgodnie ze złożoną ofertą Miasto ma przeznaczyć na funkcjonowanie ośrodka 450 tys. zł. Umowa z Fundacją została podpisana do końca 2022 r.

Inwestycja objęła budowę budynku socjalno-gospodarczego z pomieszczeniem biurowym, kuchnią sanitariatami, pomieszczeniem przyjmowania zwierząt. Zagospodarowanie terenu: woliery dla zwierząt z podziałem na gatunki, oświetlenie, ogrodzenie, instalacja wodociągowa, monitoring, kotłownia, miejsce na parking.  Łączny koszt budowy 2 566 230, 99

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl